Lecţia_12.10

Transformă propoziţiile date după modelul:
În faţă este o clădire. (a aştepta) Aştept în faţa clădirii.
În mijloc este un cerc. (a intra) .
În stânga este o biserică. (a locui) .
În spate sunt porumbei. (a se juca) .
În jur sunt copaci. (a alerga) .
În dreapta este o bancă. (a se opri) .