Lecţia_12.15

Completează propozitiile cu varianta corecta din cele indicate în paranteza:
Prietenul meu Mircea acum în acest oraş.(locuieşte / a locuit) El este bucătar la un restaurant şi ajunge acasă .(devreme / târziu) Soţia lui este la acelaşi restaurant.(ospătar / medic) Noi ieri o vizită.(le-am făcut / le facem) Ei bucuroşi să ne vadă.(sunt / au fost) cunosc pe Mircea de zece ani.(O / Îl) să stai de vorbă cu un vechi prieten.(Este minunat / Este rău)