Lecţia_21.1

La muzeu

 

Asociaţi expresiile/locuţiunile cu sinonimele lor: