Lecţia_21.4

Înlocuieşte adjectivele scrise cu roşu cu antonimele lor:
Muzeul este mic. Costul minim al biletului este de 5 lei. Spaţiul exterior este bine amenajat. Am văzut expoziţii temporare. Am avut cu muzeograful o discuţie anterioară vizitării. Explicaţiile lui au fost neclare, complicate.

Muzeul este . Costul al biletului este de 5 lei. Spaţiul este bine amenajat. Am văzut expoziţii . Am avut cu muzeograful o discuţie vizitării. Explicaţiile lui au fost , .