Lecţia_21.8

Transcrie enunţurile, transformând verbele la diateza activă în verbe la diateză pasivă, după modelul dat :
Colegii mă apreciază. Eu sunt apreciat de colegi.
Mama spală rufe. .
Şoferul conduce maşina. .
Mihai coase un nasture. .
Dana curăţă pantofii. .