Vorbiti Romaneste   Acasa | Contact
Cursuri de limba română | Cursuri de orientare culturală | Manual| Materiale audio| Resurse multimedia | Linkuri utile | Descrierea proiectului
Descrierea proiectului

Acest website a fost realizat în cadrul proiectului Limba română - oportunitate pentru integrare socială şi culturală, implementat de Institutul Intercultural Timişoara în perioada ianuarie-iunie 2010, în parteneriat cu Universitatea de Vest din Timişoara, cu Centrul Cultural Româno-Arab din Timişoara şi cu Asociaţia DiversEtica.

În cadrul proiectului a fost elaborată o metodologie şi suporturi didactice care să permită îmbunătăţirea calităţii cursurilor de limba română şi a sesiunilor de orientare culturală pentru RTT.

100 de cetăţeni RTT din Bucureşti şi Timişoara au beneficiat de cursuri de limba română şi de sesiuni de orientare culturală în cadrul proiectului, implementat cu sprijinul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi finanţat de Uniunea Europeană prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii, Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Ţărilor Terţe, Programul Anual 2008 gestionat în România de Oficiul Român pentru Imigrări.

În perioada iulie 2010 - iunie 2011 Institutul Intercultural Timişoara implementează proiectul Cursuri de limba română şi orientare socio-culturală pentru RTT, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu sprijinul Oficiului Român pentru Imigrări care asigură finanţarea prin Programul general Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii , Fondul european de integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul anual 2009.

Proiectul îşi propune să organizeze cursuri gratuite de limba română şi de orientare socio-culturală pentru 300 de persoane adulte rezidente în România provenind din ţări ne-membre ale Uniunii Europene. Cursurile vor fi susţinute în Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Iaşi, Oradea, Suceava şi Timişoara, în perioada februarie – mai 2011, de către cadre didactice specializate, care vor beneficia de un curs de formare de formatori acreditat. De asemenea, prin intermediul participanţilor la cursurile de limba română şi orientare socio-culturală, cel puţin 200 de rezidenţi ai ţărilor terţe vor fi informaţi şi asistaţi cu privire la accesarea serviciilor medicale, iar 200 de copii cu părinţi RTT vor fi îndrumaţi în sensul integrării în sistemul educativ din România.

 

< inapoi