EXERCIŢII DE ORIENTARE CULTURALĂ

Exerciţiul 2

Completaţi următorul text, utilizând cuvintele de mai jos:
Trei Ierarhi, carte, Dimitrie Cantemir, muzica, ctitorie, Vasile Lupu, turcească, orientalist, manuscrise


Abdul a călătorit până la Iaşi. Oraşul e un important centrul universitar. A văzut în prima zi biserica . Aceasta este a unui domnitor. Numele lui este .
Apoi s-a dus la Universitate. A fost interesat de fondul de . A auzit că poate vedea scrise de domnul Moldovei . Acesta a scris un tratat despre . Cantemir a fost primul din cultura română.