Vorbiti Romaneste   Acasa | Contact
Cursuri de limba română | Cursuri de orientare culturală | Manual| Materiale audio| Resurse multimedia | Linkuri utile | Descrierea proiectului
Materiale audio
1. VIII. Corpul
1. IX. Alo! Taxi?
1. X. La doctor
1. XI. Recapitulare. Evaluare. Primul nivel
2. XII. La gara
2. XIII. In tren
2. XIV. La hotel
2. XV. In oras
2. XVI. Recapitulare partiala. Al doilea nivel
2. XVII. Familia
2. XVIII. In sat
2. XIX. Maine voi fi acasa
2. XX. Recapitulare. Evaluare. Al doilea nivel
3. XXI. Vesti importante
3. XXII. Alegeri importante
3. XXIII. Pregatiri de concediu
3. XXIV. Probleme cu masina
3. XXV. Recapitulare partiala. Al treilea nivel
3. XXVI. La banca
3. XXVII. La muzeu
3. XXVIII. In Carpati
3. XXIX. Un nou loc de munca
3. XXX. Recapitulare. Evaluare. Al treilea nivel
 

 

 


Descarca

XXIV. Probleme cu maşina

(o voce)

ORDONANŢA
privind certificarea încadrarii vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulatiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinta conform destinaţiei, prin inspectia tehnica periodica"   [Se va citi complet: articolul 2, alineatul 1] Art. 2. - (1) Vehiculele rutiere înmatriculate pot fi menţinute în circulaţie numai dacă se face dovada încadrării acestora în cerinţele tehnice specifice prevăzute în reglementările naţionale menţionate la art.1, prin efectuarea inspecţiilor tehnice periodice. (2) Obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora, în funcţie de categoria de vehicul, revine deţinătorului legal al autovehiculului. (3) Categoriile de vehicule supuse inspecţiei tehnice periodice şi periodicitatea inspecţiei tehnice sunt următoarele: a) autovehicule destinate transportului de persoane şi care efectuează transport public de persoane sau transport de persoane în folos propriu - la 6 luni; b) autovehicule destinate transportului de persoane şi care efectuează transport de persoane în interes personal, care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - la 2 ani; c) autovehicule destinate transportului de persoane şi care efectuează transport de persoane în interes personal şi care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune - la un an; d) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi, în regim de închiriere şi pentru învăţarea conducerii auto - la 6 luni şi cele utilizate ca autospeciale ambulanţe - la un an; e) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg - la un an; f) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg - la un an; g) autovehicule cu cel puţin 4 roţi, destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3500 kg, cu excepţia tractoarelor - la 2 ani; h) remorci şi semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depăşeşte 3500 kg - la 2 ani; (www.cdep.ro)

(o voce)

Obligaţiile conducătorului auto în caz de accident fără victime Art.79. - (1) Conducătorul de vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat să-l scoată imediat în afara părţii carosabile ori, dacă nu este posibil, să-l deplaseze cât mai aproape de bordura sau acostament, semnalizându-l corespunzător.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conducătorul de vehicul este obligat să se prezinte în termen de 24 de ore la unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare şi eliberării autorizaţiei de reparaţie.
(21) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care se încheie o constatare amiabilă de accident, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) s-au produs pagube materiale a căror despăgubire este asigurată prin poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
b) accidentul nu s-a produs ca urmare a săvârşirii faptelor pentru care se reţine permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 111 alin. (1) lit. b) şi c), după caz, precum şi a faptei prevăzute la art. 86 alin. (1);
c) cel puţin unul dintre conducătorii vehiculelor implicate în accident şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie;
d) conducătorul de vehicul care şi-a recunoscut vinovăţia în producerea accidentului de circulaţie deţine asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabilă;
e) cei doi conducători de vehicule implicate în accidentul de circulaţie au completat şi semnat fără obiecţiuni formularul de constatare amiabila de accident.
(22) Societatea de asigurare verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (21) lit. a) – e), precum şi corectitudinea întocmirii formularului de constatare amiabila de accident şi atesta, după caz, validitatea sau nulitatea constatării amiabile de accident (www.codulrutier.ro)    

(o voce)

Eliberarea unui nou permis de conducere [Se vor citi cuvintele integral: Hotărâre de guvern...] Conform prevederilor H.G. nr. 1391/04.10.2006, art. 44, alin. 1, eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează, în condiţiile legii, în baza următoarelor documente: a) fişa deţinătorului permisului de conducere; b) originalul şi copia actului de identitate; c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document; d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicita, în original, dacă acesta există; e) fişa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea preschimbării s-a făcut după expirarea valabilitaţii administrative a permisului de conducere. Pe lângă documentele prevăzute la alin. 1, solicitantul trebuie să prezinte, în cazul schimbării numelui, documentul care atestă acest lucru, în original şi copie. […] Prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1480/10.10.2006, privind preschimbarea permiselor de conducere straine cu documente similare românesti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874/25.10.2006, art. 2, s-a stabilit ca „ pot fi preschimbate cu documente similare românesti, fara sustinerea unui examen sau test, permisele de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, prevazute în anexa nr. 9, precum şi cele eliberate de autoritatile statelor prevazute în anexa nr. 10.” […] Conform art. 5 din Ordinul M.A.I. nr. 1480/2006 „ nu pot fi preschimbate cu documente similare românesti, chiar daca au fost emise în statele prevăzute în anexele 1 si 2, următoarele categorii de documente: a) permisele de conducere internaţionale; b) permisele de conducere a căror valabilitate a expirat; c) permisele de conducere de elev conducător; d) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una din infracţiunile prevăzute în art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (washington.mae.ro)